Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Ravn-Hjemmesider, Ravn-Hjemmesider’s salg og levering af serviceydelser inden for design af hjemmesider.

2. Serviceydelser
2.1 De serviceydelser, som Ravn-Hjemmesider sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.
2.2 Ravn-Hjemmesider er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
2.3 Vælger kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er Ravn-Hjemmesider ikke ansvarlig herfor.

3. Pris og betaling
3.1 Prisen for serviceydelserne følger Ravn-Hjemmesider’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Ravn-Hjemmesider bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde
4.1 Så snart hjemmesiden er færdigudarbejdet, og kunden har accepteret hjemmesiden er der ingen fortrydelsesret, og kunden kan ikke få sine penge tilbage.
4.2 Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som Ravn-Hjemmesider har anvendt på at udarbejde udkastet.

5. Link
5.1 Når man accepterer et samarbejde med Ravn-Hjemmesider.dk giver man lov til at Ravn-Hjemmesider.dk må tilføje følgende i bunden af hjemmesiden:
DESIGNET AF RAVN HJEMMESIDER

6. Betaling
6.1 Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura for serviceydelser fra Ravn-Hjemmesider.dk, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
6.2 Såfremt dette ikke sker pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt.

7. Tilbud/Ordrer
7.1 Ravn-Hjemmesider’s tilbud er gældende i 10 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Ravn-Hjemmesider’s i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Ravn-Hjemmesider, medmindre Ravn-Hjemmesider meddeler kunden dette.
7.2 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Ravn-Hjemmesiders accept.

8. Færdigt produkt
8.1 Kunden skal undersøge alle udførte serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles til Ravn-Hjemmesider. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Ravn-Hjemmesider, kan disse ikke senere gøres gældende.

9. Ejendomsret
9.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Ravn-Hjemmesider udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Ravn-Hjemmesider.

10. Fortrolighed
10.1 Kunden må ikke viderebringe, anvende eller sætte andre i stand til at anvende Ravn-Hjemmesider erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.